Advies toekomstige afvalinzameling

30 kilogram restafval per inwoner per jaar. De meeste gemeenten hebben de uitdaging om deze ambitie van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstoffen Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) te halen.  

Er liggen mooie kansen en uitdagingen op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding. Heeft jouw gemeente hulp nodig? Wij helpen jouw gemeente graag bij het maken van beleidskeuzes over de manier van afval inzamelen, het (nog) beter laten scheiden van afval, het voorkomen van (rest)afval en natuurlijk de communicatie met en naar inwoners.  

 

Advies afval scheiden & restafval verminderen 

Onze analisten en adviseurs onderzoeken het huidige afvalbeleid van jouw gemeente, zijn op de hoogte van de marktontwikkelingen en hebben jarenlange (praktijk)ervaring waardoor zij een praktische vertaalslag maken in een gedegen advies.

 

Communicatie naar inwoners

Om de VANG-doelstelling van 30 kilogram restafval per inwoner per jaar, afvalpreventie en/of verbetering afvalscheiding te realiseren is communicatie met én naar inwoners de bepalende succesfactor! 

De bries gedragsverandering afval grondstoffen

Onze gedragsexperts en communicatiespecialisten zijn de perfecte combi! Met doel- en resultaatgerichte communicatie weten wij de inwoners te bereiken en bewustwording te creëren. Wat vervolgens zichtbaar zal worden in gedragsverandering. Met activerende communicatie willen we ervoor zorgen dat inwoners het eigen afval (nog) beter gaan scheiden, de grondstoffen en het restafval op de juiste manier aanbieden en dat het restafval natuurlijk verder afneemt.  

Kan jouw gemeente onze hulp gebruiken om restafval te verminderen? En voor 2025 de ambitie van 30 kilogram restafval per inwoner per jaar te halen?

Wacht niet langer en maak een afspraak! 

Laat je inspireren

Slimme oplossingen

Afvalbakken

 

Afvagrijpers

 

Stapelbare afvalemmers

 

Afvalbakken voor buiten