Eerste gastles ‘Afval Scheiden op School’ in Gemeente Lansingerland

Afval scheiden op school de bries Lansingerland

Afval scheiden en zwerfafval zijn belangrijke thema’s voor zowel een schone leefomgeving als een duurzame toekomst. Daarom krijgen scholen in gemeente Lansingerland de mogelijkheid om deel te nemen aan de pilot ‘Afvalvrij – Voor Scholen’. Het doel van deze pilot is leerlingen op een laagdrempelige manier bezig te laten zijn met hergebruik van grondstoffen en een schone leefomgeving. Jong geleerd is immers oud gedaan!  

Dit jaar zijn de eerste scholen in gemeente Lansingerland gestart met de pilot. De scholen hebben voor in de klas speciale afvalbakken ontvangen om afval te scheiden. In de klassen worden nu dus verschillende afvalstromen apart verzameld. Denk aan: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), oud papier en restafval. Dankzij de samenwerking tussen afvalinzamelaar Renewi en gemeente Lansingerland kunnen deze afvalstromen gescheiden worden opgehaald en (deels) gerecycled worden.

De Bries Educatieprogramma afval en je omgeving boy

Interactieve gastles
‘Afval scheiden op School’

De basisscholen in gemeente Lansingerland krijgen vanaf dit jaar ook onze gastlessen over afval scheiden aangeboden. Deze gastlessen worden aangeboden door afvalinzamelaar Renewi. Onze gastlessen zijn dan ook een perfecte aanvulling op het project ‘Afvalvrij – Voor scholen’. Het doel van de gastlessen is leerlingen verder wegwijs te maken in het scheiden van afval en waardevolle grondstoffen.

Tijdens deze interactieve gastlessen komen onderwerpen zoals zwerfafval, afval scheiden, afval preventie en duurzaamheid uitgebreid aan bod. De gastlessen worden volledig verzorgd door de ervaren en enthousiaste gastdocenten. De eerste gastles op Daltonschool De Klipper heeft inmiddels plaatsgevonden. De leerlingen van groep 8 waren erg enthousiast en waren al heel goed bezig met het scheiden van hun afval! Ook hadden zij zelf ook al veel ideeën over het voorkomen van afval. Goed bezig!