Afvalbeleid

Er zijn veel uitdagingen op het gebied van afval. Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar effectieve maatregelen om inwoners (nog beter) afval te laten scheiden. Wat doen mensen met hun afval? Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen afval ‘echt’ goed gaan scheiden? En wat kan de gemeente doen om het goed scheiden van afval te stimuleren? Dit zijn belangrijke vragen.  

Gedrag is de kern en speelt een grote rol bij het scheiden van afval. En er is steeds meer vraag naar goede en slimme technieken die gedragsverandering stimuleren. Met onze ervaring en kennis bieden wij goede en effectieve maatregelen om afvalscheiding van inwoners (hoog- en laagbouw) te verbeteren.  

Het ontwikkelen van een goed afvalbeleid of een goede aanpak vraagt veel kennis, tijd en is altijd maatwerk!  

de bries projecten

A title

Image Box text

Advies afval scheiden & restafval verminderen 

Onze analisten en adviseurs onderzoeken het actueel afvalbeleid, zijn op de hoogte van de marktontwikkelingen en hebben jarenlange (praktijk)ervaring waardoor zij een praktische vertaalslag kunnen uitbrengen in een gedegen advies.  

 

Draagvlak creëren door communicatie met inwoners 

Aanpassingen in de afvalinzameling heeft een grote impact. Door inwoners te betrekken en op de juiste wijze deelgenoot te maken ontstaat er meer draagvlak voor de maatregelen. Goede communicatie met inwoners draagt bij aan meer afvalscheiding en minder restafval.  

Bewustwording is nodig om het gedrag van de inwoners te veranderen. Daarbij adviseren wij ook om het onderwerp recycling, afvalscheiding in het educatieprogramma van het basis- en voortgezet onderwijs mee te nemen. Door kinderen en jongeren op jonge leeftijd bewust te maken van nut en noodzaak van afvalverminderen en afvalscheiding kan er op langer termijn voordeel behaald worden.  

We kunnen ons voorstellen dat je niet weet welke keuzes je moet maken, of dat je niet weet waar je moet beginnen. Verspil geen tijd en neem contact met ons op. Wij kijken met je mee en kunnen je helpen!  

 

Nieuwsgierig geworden?

Heeft jouw gemeente hulp nodig bij het verminderen van restafval?
Of wil jij de inwoners (nog) beter afval laten scheiden? 

Vraag een adviesgesprek aan

Slimme oplossingen

Handicart Pro

 

Streetmaster L

 

Handihoop

 

Stapelbare afvalemmer