Afvalvrije school

Van afval naar grondstof

De afvalvrije school komt steeds dichterbij. En gelukkig maar! Afval scheiden zorgt immers voor schonere afvalstromen die beter gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen.

Recycling zorgt er weer voor dat er minder nieuwe grondstoffen uit de natuur hoeven te worden gehaald. Wereldwijd groeit het besef dat dit hard nodig is om een leefbare toekomst te waarborgen op onze planeet. Het is dan ook logisch om kinderen handvatten te geven zodat ze hier zelf actief aan bij kunnen dragen.

De huidige situatie

We hebben met veel basisscholen verspreid door Nederland contact gehad over dit onderwerp en vrijwel allemaal hebben ze een wens om hun afval te scheiden. Sommige zamelen zelfs al gft en/of P(M)D apart in. Maar waar blijft het afval? Enkele gemeenten faciliteren scheiden op school al. Soms nemen leraren het zelf mee naar huis. En soms belandt het uiteindelijk toch weer allemaal in dezelfde container… Dat moet toch beter kunnen?

Het doel

Hoe meer kinderen op een jonge leeftijd al gewend raken aan afvalscheiding, hoe groter de kans dat ze dit later ook (goed) gaan doen. Ze brengen een aanzienlijk deel van hun kindertijd door op de basisschool, dus het spreekt voor zich dat dit een belangrijke plaats is om dit gedrag aan te leren en te stimuleren. Hoge inzamelingskosten of gebrek aan duidelijke richtlijnen staan goede voornemens echter vaak in de weg. Wij geloven echter dat een onderwijsbudget het best kan worden besteed aan onderwijs.

Malpies scholen

A title

Image Box text

Afvalscheiding op school
Afval scheiden op school

Een goed begin

Gelukkig krijgt het inzicht dat kinderen de burgers van de toekomst zijn steeds meer gewicht in deze kwestie en de winst is niet alleen toekomstig: kinderen die afval leren scheiden spreken hun ouders ook aan op verkeerd weggooigedrag! Wij vermoeden dat het effect hiervan vele malen groter is dan elke andere communicatiebron. De NVRD heeft dan ook laten weten dat zij “geen ‘nee’ meer wenst te verkopen” als scholen willen inzetten op afvalscheiding en stelt dat het betaalbaar moet zijn voor scholen om dit te doen.

 

Het halve werk

Helaas zijn we er dan nog niet! De deur staat op een kier maar er moet nog wel wat gebeuren voor alles daadwerkelijk is ingericht. Leerkrachten en directie hebben geen zeeën van tijd en er zijn nogal wat betrokken partijen: de gemeente, de gemeentelijke inzamelaar(s), de huidige inzamelaar van het schoolafval en eventuele nieuwe inzamelaars.

 

Zelfs als dit deel rond is dan stemmen de partijen samen af hoe de afvalinzameling op school aangepast dient te worden. Wat voor bakjes zet je neer? In elke klas of enkel gezamenlijke ruimten? Hoe groot moeten de containers zijn? Hoe leren we kinderen van verschillende leeftijden wat waarin mag? Weten de leerkrachten hier wel genoeg over? Moet er een actief beleid komen op wat voor eten/drinken (en dus afval) er nog de school in mag? Hoe gaan we vervuiling van afvalstromen tegen? Dat zijn nogal wat vragen.

Ondersteuning van De Bries

De Bries heeft al jaren ervaring en contacten over het gehele spectrum. We adviseren ruim 30 gemeenten over (zwerf)afval, hebben contacten met meerdere afvalinzamelaars en werken samen met Natuur- Milieueducatiecentra. We komen ook op scholen om kinderen te leren over afval scheiden en het belang van een schone leefomgeving. Dit bieden wij aan in educatieprogramma met diverse gastlessen. Lees hier meer over het educatieprogramma en onze gastlessen.

Alle partijen hebben elkaar nodig om Afvalvrije Scholen te realiseren. De Bries is de spin in het web. Onze zaak is het bij elkaar brengen en ontzorgen van verschillende partijen en te streven naar gemeenschappelijke winst. Naar een uitkomst waar iedereen bij gebaat is.

Benader ons!

Super dat je interesse hebt om met afval scheiden aan de slag te gaan! We staan open voor alle initiatieven, los van je positie. Werk je bij…

… een gemeente en wil je meer Afvalvrije Scholen in je kernen?

 … een basisschool en wil je afval scheiden op jouw school invoeren?

 … een NME en wil je ondersteuning bij het faciliteren van een goede inzameling?

 … een afvalinzamelaar die zich wil richten op het inzamelen van (specifieke) gescheiden stromen bij basisscholen en/of sportverenigingen?

 Of wil je gewoon meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Start vandaag met een afvalvrije school!

Ben je nog niet overtuigd of wil je meer informatie? Of kan je niet wachten om te gaan starten met een Afvalvrije School? 

Onze collega, Evelien, geeft graag met enthousiasme haar persoonlijke uitleg over onze aanpak en producten om afvalscheiding op school en in de klas mogelijk te maken! 

Vraag een adviesgesprek aan
De Bries Evelien

A title

Image Box text

Slimme oplossingen

Handicart Pro

 

Streetmaster L

 

Handihoop

 

Stapelbare afvalemmer