Afvalcommunicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol bij het beïnvloeden van gedrag. De Bries is betrokken bij diverse communicatie trajecten met betrekking tot afvalinzameling en het scheiden van afval. In deze projecten worden onze gedragsexperts en 
communicatiespecialisten ingezet.  De samenwerking tussen deze twee vormt de ultieme mix om een zo effectief mogelijk communicatieplan op te zetten.  

Het communicatieplan is de leidraad voor het bereiken van het gemeentelijke doel: meer herbruikbare grondstoffen scheiden door de doelgroep en inzamelen door of namens de gemeente.  

Gezamenlijk stellen we de doelgroep vast. Want om gedrag te beïnvloeden is het van belang dat de communicatie volledig wordt afgestemd op de ontvanger. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners, maar ook bedrijven of instellingen. Daarnaast kijken we kritisch naar degene die de boodschap brengt en in welke vorm we deze boodschap gaan brengen. 

De Bries communicatie blikvanger

A title

Image Box text

We schieten liever niet met hagel. Daarom maken we altijd een analyse van de uitgangssituatie en stellen de mogelijke knelpunten vast. Vervolgens bepalen we de communicatiestrategie waarin we samen een keuze maken op welke manier de communicatiemiddelen worden ingezet. 

Communicatiecampagne

Onze gedragsexperts en communicatiespecialisten zijn de perfectie combinatie om een doelgerichte communicatiecampagne te ontwikkelen. Hierin stellen we de gedachte om iets goed te doen voor de volgende generatie, het milieu en de wereld centraal.

De combinatie van online en offline zichtbaar zijn en nog meer (inwoner)initiatieven en acties aandacht te geven hopen we kracht bij te zetten.

Door samen met de gemeenten, de inzamelaars en inwoners te werken streven wij naar een leefbare omgeving voor de inwoners van nu en voor de volgende generaties.

 

Foto Ellen

A title

Image Box text

Handen te kort?

We maken niet alleen het communicatieplan, we kunnen de communicatieafdeling ook ondersteunen bij de uitvoering van het communicatieplan!

Ik wil aan de slag!

Slimme oplossingen

Handicart Pro

 

Streetmaster L

 

Handihoop

 

Stapelbare afvalemmer