De open weg naar goede afvalscheiding

Malpie

Nederlandse gemeenten zijn hard aan het werk om hun inwoners zo goed mogelijk te laten scheiden. Het succes hiervan verschilt per afvalstroom en per gemeente. Twee van de meest gehoorde problemen zijn gft in restafval en restafval in het P(M)D.

Gewoonteprobleem

Veel afval ontstaat in de keuken. Afval is iets waar mensen vanaf willen en het goed scheiden vergt best veel kennis. De snelste manier is het allemaal in een bak gooien. Bij veel mensen is dit dan ook nog steeds de gewoonte. Hier iets aan veranderen vergt motivatie. Maar hoe raak je die motivatie?

Deze lastige vraag heeft een verrassend simpel antwoord: faciliteer je scholen! 

Natuurlijk moet je als gemeente zorgen dat afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk is voor je inwoners. Maar deze uitdaging is eigenlijk een kans om twee vliegen in 1 klap te slaan.

Twee vliegen

Ten eerste zitten je toekomstige inwoners nu op de basisschool. Uit onderzoek van onze stagiaire gedragsverandering blijkt dat leerlingen eerder geneigd zijn afval in de (juiste) afvalbak te gooien als ze over specifieke kennis van afval scheiden beschikken.1 Daarnaast beginnen kinderen vanaf hun 9e met het leren van gewoonten die hen de rest van hun leven bij zullen blijven.2 Dit is dus de ultieme kans om hen te leren hun afval goed te scheiden! 

Afval scheiden op school met de Maple afvalbakken

Ten tweede is er voor volwassenen geen effectievere communicatiebron dan hun eigen kinderen: “Dat hoort niet in die bak mama!” Er is reeds bewijs dat kinderen die leren over klimaatverandering op school, hun zorgen hierover overdragen naar hun ouders, met name bij ouders die hier sceptisch over waren!3 Soortgelijke verhalen horen wij ook van leraren die afval scheiden in de klas.

Eén klap

In onze ervaring staan de meeste scholen te popelen om hun afval te scheiden met de kinderen of doen ze dit al deels. De kosten hiervoor komen dan echter voor rekening van de school zelf. Dit terwijl het meeste afval op basisscholen naar aard en hoeveelheid overeenkomt met huishoudelijk afval. Wat kinderen mee naar school nemen wordt immers veelal met de gezinsboodschappen aangekocht.

Kansen voor de toekomst

De gemeente kan een belangrijke faciliterende rol spelen en daar zelf (op korte én lange termijn) de vruchten van plukken. Bij De Bries zetten we onze jarenlange ervaring graag in om te ondersteunen in advies over de beste keuzes, de praktische inrichting van de interne inzamelstructuur en natuurlijk met gastlessen over afval scheiden.

 

Wil jij ook meer weten over het scheiden van afval op basisscholen? En hoe dit het beste aangepakt kan worden? Laat het ons weten en wij helpen je graag!

 

Bronnen:

  1. Boerkamp, F. (2020). Getting Rid of Litter(ing): ‘Boosting’ Dutch Vmbo-Student’s Selective Attention to Increase Correct Waste Disposal Behaviour. Master’s Thesis Behavior Change, Radboud Universiteit Nijmegen.
  2. Robert M. Pressman, Judith A. Owens, Allison Schettini Evans & Melissa L. Nemon (2014) Examining the Interface of Family and Personal Traits, Media, and Academic Imperatives Using the Learning Habit Study. The American Journal of Family Therapy, 42:5, 347-363, DOI: 10.1080/01926187.2014.935684
  3. Lawson, D.F., Stevenson, K.T., Peterson, M.N. et al. Children can foster climate change concern among their parents. Clim. Chang. 9, 458–462 (2019). https://doi.org/10.1038/s41558-019-0463-3