Educatie

Educatie is een van onze werkwijzen om gedrag te beïnvloeden en veranderen. We maken kinderen en jongeren graag al vroeg bewust van thema’s als afval en zwerfafval.

Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving; scholieren spelen namelijk een belangrijke rol in het beïnvloeden van het gedrag van hun ouders. Jong gedaan = oud geleerd, en dus vinden we kinderen extra waardevol om op lange termijn doelen te bereiken.  

 

Totale ontzorging van directie en docenten

Onze gastdocenten staan te trappelen om kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar door middel van gastlessen, buitenlessen, digitale lessen en projectweken iets te leren over afval- en zwerfafval.

Thema’s als: afval scheiden, verspilling, duurzaamheid en klimaat komen aan bod. Van spelenderwijs zwerfafval rapen met de allerkleinsten, tot samen een milieustraat bezoeken. En van leerlingen die een snoeproute onderzoeken tot jongeren die aan de slag gaan met een uitdagend vraagstuk. Onze gastdocenten worden geroemd omdat ze directie en docenten totaal ontzorgen.

De Bries gastlessen zwerfafval afvalscheiding

A title

Image Box text

Afval en je omgeving logo

A title

Image Box text

Wist je dat onze gastdocenten ook graag geziene gezichten zijn
in de ouderenzorg en bij azc’s?

Kennisgebieden

Educatie

“Gescheiden afval inzamelen in de klas wordt in het project ‘Afval Scheiden op School’ gecombineerd met een lesprogramma dat is gericht op bewustwording en gedragsverandering rond afval. Ook aan het thema zwerfafval wordt aandacht besteed. Als praktisch onderdeel wordt met de Zwerfafval Challenge een echte opschoonactie gehouden met behulp van opschoonmaterialen van de gemeente.”
 

Slimme oplossingen

Stapelbare afvalemmer malpie oranje

 

Stapelbare afvalemmer malpie groen

 

Stapelbare afvalemmer malpie grijs

 

Kinderafvalgrijper krokodil graptor

 

De Bries Educatie Wendy

A title

Image Box text

Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor gedragsverandering

Vaak wordt er naar de jeugd gewezen als veroorzaker van zwerfafval. Door jongeren te betrekken bij het probleem en hen zélf met een oplossing te laten komen, pakken we ook vraagstukken binnen gemeenten aan. Met alle positieve gevolgen van dien!  

Vraag een adviesgesprek aan