Extra uitvoering periode zwerfafvalvergoeding 2023-2024

De resterende zwerfafvalvergoeding (2013 – 2020) wordt alsnog eenmalig beschikbaar gesteld voor de vergoeding van extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval in 2023 en 2024. Gemeenten met goedgekeurde jaarplannen komen in aanmerking voor vergoeding, welke wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente.

Vóór 30 november 2023 kunnen gemeenten aanvragen indienen voor deze laatste uitvoeringsperiode. Neem contact op met De Bries op en wij helpen je graag met de uitwerking en plan van aanpak om de vergoeding aan te vragen en in te dienen.