Introductie scheiden van GFT-afval bij hoogbouw in gemeente Vlissingen

Vanaf 2022 breidt de gemeente Vlissingen de inzamelvoorzieningen voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) gefaseerd uit. Hiermee krijgen bewoners van hoogbouwwoningen en woningen zonder vrije achterom ook de mogelijkheid om hun GFT-afval te scheiden. In samenwerking met deze gemeente hebben wij deze introductie opgezet.

Inzicht krijgen in de houding van inwoners

Communicatie en heldere informatie naar bewoners heeft hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we de houding van bewoners ten opzichte van het scheiden van GFT-afval onderzocht. Middels twee infoquêtes zijn de ervaring, beleving en gedrag met betrekking tot het scheiden van GFT-afval in kaart gebracht. Hieruit hebben we veel informatie en goede inzichten kunnen halen, welke zijn toegepast in de uitrol van het scheiden van het GFT-afval

Samen eenvoudig GFT-afval scheiden

Bewoners hebben een keukenbakje met enkele rollen composteerbare afvalzakjes aangeboden gekregen bij de aftrap van dit project. Bijna 90% van de bewoners, die het bakje hebben aangenomen zijn hiermee aan de slag gegaan en doen dit vandaag de dag nog steeds. Met recht een mooie ontwikkeling.

Het bieden van duidelijke informatie en handelingsperspectief aan bewoners is hier een belangrijk aspect gebleken om gedragsverandering te realiseren.

Voor dit project is Vlissingen opgedeeld in 4 deelgebieden. Deelgebied 1 t/m 3 zijn inmiddels succesvol afgerond. We kijken uit naar de uitrol in deelgebied 4, later dit jaar.