Afval leeft! Gemeente Nederweert

De Bries informatieavond gemeente nederweert

De Bries helpt gemeente Nederweert

Afval leeft, zo ook in Nederweert. Dit jaar is de gewijzigde afvalinzameling ingegaan om tot minder restafval te komen, met resultaat mogen we wel zeggen. Het restafval is met 30 0kg p.p. per jaar gedaald. Ook de sorteeranalyse bevestigd schoner PMD en minder grondstoffen in het restafval.

De inwonersenquête trok maar liefst 1624 inwoners die de enquête geheel hebben ingevuld. De Bries heeft de enquête opgesteld en de data geanalyseerd. Veel gaat goed, zo weten bijna alle inwoners de luiercontainers te vinden. Ook zijn inwoners tevreden over de extra ruimte in de container om GFT aan te bieden. Tegelijkertijd bleek er ook ruimte te zijn voor verbetering. Deze onderdelen hebben we uitgebreid en goed besproken met de klankbordgroep en gemeenteraad. Met resultaat: het raadsvoorstel is unaniem aangenomen!

Een proces waar we als adviesbureau samen met de gemeente Nederweert enorm trots op zijn!