Maasgouw pakt afval naast containers fleurig aan!

Voor zowel de bewoners als voor de gemeente is vuil naast afvalcontainers een bron van ergernis. Helaas komen zogenoemde bijplaatsingen op diverse plekken voor in Maasgouw. Dit zorgt voor een onaantrekkelijk straatbeeld en voor overlast. Daarom is er besloten om stevige stappen te zetten om dit probleem aan te pakken.

Met de nieuwe aanpak gaat de gemeente Maasgouw het probleem van bijplaatsingen aanpakken. De sleutel om bijplaatsingen te voorkomen is gedragsbeïnvloeding. Met adviesbureau De Bries wordt ingezet om bijplaatsingen aan te pakken. Bij het betrappen van een heterdaad overtreding van het plaatsen van vuil naast de afvalcontainer wordt de vervuiler aangesproken door handhaving. Momenteel wordt door de buitendienst en handhaving op diverse hotspotlocaties bijplaatsingen gemonitord. Zij registeren deze data al enige tijd. Helaas is alleen het signaleren en registreren niet voldoende om het probleem aan te pakken. Het is tijd om stevige stappen te gaan zetten.

Nieuwe opvallende aanpak
Met de nieuwe aanpak pakt gemeente Maasgouw het probleem bij de bron aan. Gedragsbeïnvloeding is de sleutel om bijplaatsingen te voorkomen. Door probleemgedrag te analyseren, kennis en theorie te benutten is er ingezet op oplossingen die het gedrag positief beïnvloeden. Als eerste moet de basis op de hotspotlocaties op orde zijn. Dit is cruciaal voor een effectieve aanpak. De basis op orde betekent een schone en nette omgeving. Dat zorgt ervoor dat mensen zich eerder aan de regels houden.

Er is besloten om eerst te zorgen dat de hotspotlocaties er schoon en verzorgd uitzien. De afvalcontainers en omgeving zijn gereinigd en er is extra aandacht uitgegaan naar volledige informatievoorziening. De afvalcontainers zijn met opvallende en fleurige kleuren bestickerd met duidelijke tekst en pictogrammen. Dit zorgt voor duidelijkheid en zal leiden tot minder bijplaatsingen. Sommige hotspotlocaties zijn daarbij voorzien van voetstappen om omwonende naar de juiste containers te leiden en om aan te geven dat er meerdere containers per afvalstroom zijn.

Bij de inrichting op deze hotspotlocaties is extra aandacht gegeven om in te spelen op onbewuste gedragsbeïnvloeding. Zo zijn er mooie bloembakken geplaatst, dat uitnodigt tot het voorkomen vuil bij/naast de ondergrondse containers te plaatsen.

Een andere oplossing is een infographic op de grond. Hier worden mogelijkheden aangeboden waar bewoners groot afval/grofvuil kunnen inleveren, namelijk bij de 2 milieustraten met adressen en openingstijden.

Met positieve en heldere communicatie over de regels rondom het aanbieden van afval wordt het gedrag positief beïnvloed. De boodschap is eenvoudig en wordt ondersteund met pictogrammen. Hierdoor is de boodschap voor alle inwoners (ook voor inwoners die de taal onvoldoende machtig zijn) te interpreteren.

Er zijn dus allerlei oplossingen toegepast om het gedrag van bewoners positief te beïnvloeden. Elke hotspotlocatie en wijk vraagt om een eigen aanpak.

Aankomende tijd zullen de aanbiedregels van afval extra gehandhaafd worden en zullen de handhavers gesprekken met bewoners/omwonende aangaan. De bewoners en omwonende ervaren ook overlast van afval naast de containers en zullen ook ideeën hebben over hoe het probleem aangepakt kan worden. Hoe dit aangepakt gaat worden zal later bekend worden.

Een schone en leefbare woonwijk
Met deze opvallende en fleurige aanpak zorgt de gemeente Maasgouw ervoor dat de inwoners minder last hebben van vuil naast de containers. Sinds deze week is de aanpak volledig geïmplementeerd en bieden we iedereen een schone en leefbare wijk om in de wonen.

Ook benieuwd hoe bijplaatsingen kunnen worden opgelost?
Van vazen tot bankstellen, dozen of gewone afvalzakken. Veel gemeenten hebben te maken bij afval dat naast containers worden geplaatst. Vaak is dit een complex probleem. Wilt u meer weten over gedrag en interventies rondom bijplaatsingen? Neem dan contact met ons op via: teamschoon@debries.eu