NVRD Rubriek – Mark Donders aan het woord

“DE NVRD IS ÉÉN GROTE DATABASE VOOR GEMEENTEN EN AFVALINZAMELAARS”

 

WAT HOUDT JE FUNCTIE IN?
Ik hou me bezig met alles op het gebied van afval, zoals beleid, contac- ten met onze inzamelaar, zorgen dat buiten alles soepel verloopt. We hebben een turbulente periode achter de rug omdat we alle restcontainers moesten vervangen. Bij een eerdere maatregel waren kleinere containers ingevoerd, dat was geen succes. De maatregel ging voor de meeste mensen te snel, dus die hebben we teruggedraaid. 

Ik werk als zelfstandige voor de gemeente Best en vervang sinds 1,5 jaar een zieke collega. Daarvoor was ik al twintig jaar werkzaam in de afvalbranche. 

WAT BETEKENT DE NVRD VOOR JOU?
Een gezellige club. Ik ga vaak naar de bijeenkomsten en dat vind ik heel waardevol. Kijken hoe andere mensen het doen, netwerken en van elkaar leren. De NVRD is een belangrijke kennisbank en één grote database voor gemeenten en inzamelaars. 

VOLDOET HET LIDMAATSCHAP AAN JE VERWACHTINGEN?
Absoluut. Ik vind het goed gaan. De NVRD zet zich goed in voor haar leden, zoals bij het pmd-dossier. 

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELIN- GEN BINNEN DE AFVALBRANCHE?
We moeten met zijn allen goed nadenken over hóe we het restafval terug willen dringen. Vermindering moet op zich niet het doel zijn, we moeten ons meer richten op verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen. Als de gescheiden stromen hoogwaardiger zijn, wordt het restafval automatisch minder. Shit in is shit out, zeg ik altijd. Als je er rommel instopt, krijg je ook rommel aan het eind van de lijn. Oftewel laagwaardige grondstoffen die slecht te recyclen zijn. Daarnaast moeten we de technieken goed in de gaten houden. Ontwikkelingen gaan snel, achteraf scheiden wordt misschien makkelijker op den duur. 

WAT VIND JE HET LEUKSTE/MOOISTE AAN JE WERK?
Ik ga graag naar buiten. Als er een melding is, ga ik er zelf op af. Even kijken wat er aan de hand is, praten met de bewoners. Als je tekst en uitleg geeft, krijg je veel meer begrip. Mensen vinden het fijn als je langs komt, ze voelen zich gehoord. Ik rij ook wel eens mee op de wagen, dan weet je wat er speelt, ook onder je medewerkers. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik een steentje bij mag dragen aan een schonere samenleving. Je bent maar een klein radartje in het geheel, maar toch. We hebben maar één wereld, daar moeten we zuinig op zijn. 

WAAR STOOR JE JE AAN? 
Mensen die zeggen ‘alles wordt toch op één hoop gegooid, scheiden heeft geen zin’. Dat blijf je consequent en overal horen. Dan hebben ze gezien dat een glasbak geleegd werd en denken ze dat alle kleuren glas in één grote bak zijn verdwenen. Ze zien niet dat die kraan steeds een stukje opschuift en dat er een volgend compartiment open gaat. 

WELKE TIP WIL JE DE LEZERS VAN GRAM MEEGEVEN?
Blijf niet achter je bureau zitten. Ga naar buiten en praat met je bewoners, je medewerkers. Zelf ga ik ook bij verwerkingsfabrieken kijken. Dan weet je waar zij tegenaan lopen, die ervaring kun je weer meenemen.