Tag archieven: restafval

Corona-afval hoort thuis bij het restafval

We treffen nog steeds veel beschermingsmiddelen zoals: mondkapjes, tissues, papieren zakdoekjes en wegwerphandschoenen op straat aan. Zonde!  Ook wordt er steeds meer Corona-afval gesignaleerd bij de inzameling en verwerking van PMD en papier. Fijn dat mensen het afval gescheiden, maar minder fijn voor de gezondheid van de mensen die het afval inzamelen en verwerken. Laten […]

NVRD Rubriek – Mark Donders aan het woord

“DE NVRD IS ÉÉN GROTE DATABASE VOOR GEMEENTEN EN AFVALINZAMELAARS”   WAT HOUDT JE FUNCTIE IN? Ik hou me bezig met alles op het gebied van afval, zoals beleid, contac- ten met onze inzamelaar, zorgen dat buiten alles soepel verloopt. We hebben een turbulente periode achter de rug omdat we alle restcontainers moesten vervangen. Bij een […]