Gedragsverandering

Maatschappelijke en sociale problemen aanpakken? Door gedrag van mensen te veranderen pakken wij uiteenlopende vraagstukken aan met langdurig resultaat.  

De Bries heeft een team van gedragswetenschappers in huis. Stuk voor stuk creatief, flexibel en een tikkeltje anders… Onze mensgerichte aanpak en werk is praktisch, resultaat-/actiegericht en zichtbaar. 

 

Afvalproblemen  

Vuilnis naast containers, GFT en etensresten beter laten scheiden en zwerfafval: een kleine opsomming waar we de afgelopen jaren veel expertise hebben opgebouwd. Maar er zijn nog steeds veel uitdagingen op dit gebied. Hoe stimuleer en activeer je inwoners om afval te scheiden? Hoe zorg je ervoor dat mensen afval netjes in een afvalbak weggooien en het niet op de grond laten vallen? Met juiste gedragsinterventies kunnen we het gewenste gedrag stimuleren. Wij bieden slimme oplossingen door bijvoorbeeld slim om te gaan met kleurgebruik, de positionering van de afvalbakken en zichtbaar aandacht te geven aan instructies (op o.a. borden, stickers, vloerstickets). Deze psychologische technieken dragen bij aan een betere scheiding van afval! 

Zwerfafval 

Hoewel er in de meeste dorpen en steden voldoende afvalbakken staan, maakt niet iedereen daar goed gebruik van. Sigarettenpeuken, plasticflesjes en verpakkingen van etenswaar halen de afvalbak vaak niet. Met als resultaat dat het zwerfafval wordt! Vuil wordt namelijk pas zwerfafval als mensen het op straat achterlaten.  

 

De Bries thema's

Onze gedragsexperts houden zich vooral bezig met duurzame & maatschappelijke thema’s zoals afval, zwerfafval en veiligheid maar we staan uiteraard altijd open voor nieuwe onderwerpen. 

Menselijk gedrag

Vrijwel al het zwerfafval ontstaat door menselijk gedrag. Wie zwerfafval wil aanpakken, moet dus gedrag veranderen. Hiervoor is kennis van menselijk gedrag nodig. En als íemand dat in huis heeft, zijn het de gedragsexperts van De Bries wel.  

Om tot effectieve oplossingen te komen, brengen we eerst de oorzaak van het zwerfafval in kaart. Dit doen we door middel van onderzoek naar de verschillende hotspots in jouw gemeente.    

Zwerfafval hotspots

Elke gemeente kent hotspots, oftewel plekken waar relatief veel zwerfafval ligt. Denk aan snoeproutes, recreatiegebieden, carpoolplaatsen, dumping gebieden, hangplekken en fastfoodrestaurants. Daarnaast heeft iedere gemeente te maken met locaties waar steevast afvalzakken te vroeg buiten worden gezet, of waar bijplaatsingen aan de orde van de dag zijn. Een vervuilde omgeving trekt nog meer vuil aan; in veel gevallen blijkt niet zozeer die volle afvalcontainer de oorzaak van het vuil op straat, maar meer het menselijk gedrag. 

Het probleem in beeld

Ons team van gedragsexperts brengt de probleemlocaties van jouw gemeente in kaart en zoekt hiervoor eventueel de samenwerking op met vrijwilligers. Door middel van schouwingen op de hotspots belichten we zoveel mogelijk facetten van het zwerfafvalprobleem. Om later de effecten te kunnen meten, voeren we altijd eerst een 0-meting uit. Vervolgens ontwikkelen we interventies en gaan we op zoek naar passende oplossingen die aansluiten bij de aard van het vraagstuk. Een belangrijk doel is gedeelde verantwoordelijkheid creëren 

De Bries schouwing snoeproute

Schouwingen en interventies

Nadat een interventie heeft plaatsgevonden, zetten we oplossingen in het veld om de gewenste gedragsverandering tot stand te brengen. We zien kansen in samenwerkingen met omwonenden en lokale ondernemers. Om de effecten te kunnen vaststellen, volgt een 1-meting. Bij een succesvol resultaat, rollen we doeltreffende interventies mogelijk ook uit op andere soortgelijke hotspots. Blijken problemen onvoldoende verminderd, dan plannen we een vervolg interventie. 

Slimme en effectieve oplossingen

Onze gedragsexperts bedenken slimme en effectieve interventies op maat en spelen in op de oorzaak van het probleem. Met onze mensgerichte aanpak, passen we gedragskennis toe in beleidsvorming, (her)inrichting van openbare ruimte, betrekken we de doelgroep en ontwikkelen we een communicatiecampagne en/of communicatiemiddelen. 

Wij hebben de oplossing voor jouw uitdaging

Gedragsverandering is essentieel bij het oplossen van jouw vraagstuk.

Vraag een adviesgesprek aan

Slimme oplossingen

Veiligheidsvest

 

Streetmaster L

 

Zwerfafval set volwassenen

 

Blikvanger