Voorkom te vroeg aangeboden PMD

De Bries Kroonringen PMD

Wordt het afval in jouw gemeente vaak te vroeg aangeboden? Het is niets nieuws dat inwoners zich niet altijd aan de regels houden die de gemeente ze voorschotelt.Naar aanleiding van een afstudeeropdracht heeft De Bries uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak en de oplossing van deze ‘kleine’ overtredingen.

Hierin stond de volgende vraag centraal:

Welke vorm van communicatie kan een gemeente het beste inzetten om haar inwoners hun afval binnen de toegestane tijden te laten aanbieden?

Ons onderzoek

Dit specifieke onderzoek heeft gekeken naar het aanbieden van plastic-, blik- en drankenkartons (PMD) aan de plastic ringen (kroonringen) rondom de lantaarnpalen. Inwoners hingen de zakken vaak uren en zelfs dagen te vroeg aan de kroonringen, waardoor de zakken scheurden, stonken en het straatbeeld ontsierden. Om te komen tot een oplossing, is het belangrijk dat het eerst duidelijk wordt wat de oorzaak is van dit probleem. Met een vooronderzoek bestaande uit interviews, vragenlijsten en literatuuronderzoek zijn enkele oorzaken aan het licht gekomen.

Gericht op deze oorzaken zijn twee interventies bedacht. De ene interventie betrof een Nudge (onbewuste sturing) en de andere interventie een Boost (transparante communicatie). Zowel voor- als na het uitzetten van deze interventies is een meting gedaan om vast te stellen wat het effect was van elke interventie.

De oplossing!

Beide interventies zorgden voor vermindering in het aantal voortijdig aangeboden PMD, maar de Boosting ging onze verwachting te boven!

  • Vóór deze interventie werd 31.2% van alle PMD-zakken te vroeg aangeboden.
  • Na de interventie was dit nog maar 8%!

We zijn erg trots op deze bevindingen en we willen deze inzichten graag delen! Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en nog belangrijker hoe je vroegtijdige aanbieding van afval aan voorkomen? Download dan onze sheet.